Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Chuyên đề về sự khác biệt giữa kế toán và thuếTrên thế giới, nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam trước đây) coi số liệu kế toán là một nguồn thông tin cho cơ quan thuế và do đó, số liệu kế toán phải phản ảnh phù hợp với các quy định về thuế. Tuy nhiên, đối với nhiều quốc gia khác, kế toán tập trung vào việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp; việccung cấp thông tin cho cơ quan thuế sẽ được thực hiện riêng.
Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây đã chuyển sang hướng thứ hai. Điều này mang lại cho kế toán một sức sống mới trong việc áp dụng linh hoạt hơn các nguyên tắc kế toán. Mặc dù vậy, một vấn đề quan trọng đặt ra cho người kế toán là phải hiểu rõ về các quy định của thuế cũng như sự khác biệt giữa cách xử lý của kế toán với cơ quan thuế. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chuyển sang hệ thống kê khai thuế theo phương thức tự khai tự nộp từ năm 2007. Hệ quả tất yếu là doanh nghiệp ngày nay phải am hiểu về thuế để chủ động kê khai những khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế. Vì vậy, chương trình đào taọ về kế toán càng ngày càng coi việc đào tạo về thuế cho sinh viên kế toán là một chủ đề quan trọng. Ngay về nội dung, cách tiếp cận các vấn đề về thuế cũng theo hướng doanh nghiệp, thay vì theo hướng đào tạo về chính sách thuế của Nhà nước.
Với sự thay đổi đó, các bài giảng môn kế toán tài chính cần bổ sung nội dung đối chiếu sự khác biệt kế toán và thuế trong từng vấn đề giảng dạy. Thí dụ, khi học về tài sản cố định, người sinh viên cần hiểu mặc dù việc khấu hao là một ước tính kế toán theo thực tế của doanh nghiệp; họ cũng cần tham chiếu đến các quy định về thuế liên quan để xử lý các chênh lệch khi khai thuế nếu có sự khác biệt.
Một thách thức lớn cho giảng viên kế toán là các quy định về thuế luôn thay đổi. Đây là một hiện thực khách quan vì các chính sách quản lý thuế của Nhà nước phải thay đổi kịp thời với thực tiễn nền kinh tế và hành vi của người nộp thuế. Vì vậy, các chương trình cập nhật thuế định kỳ là hết sức cần thiết cho giảng viên kế toán.
Kỳ này, chuyên đề “Sự khác biệt kế toán và thuế” sẽ được trình bày bao gồm những nội dung cơ bản và cập nhật với hai buổi, giải quyết hai vấn đề chung là doanh thu và chi phí. Ngoài thời gian trình bày, một phần thời gian sẽ dành để trả lời thắc mắc. Luật sư Trần Xoa, diễn giả, là một chuyên gia trong lĩnh vực thuế và là nhà tư vấn thuế cho nhiều công ty. Với kiến thức sâu rộng và thực tiễn nghề nghiệp phong phú, ông sẽ có thể giải đáp nhiều thắc mắc của các thầy cô.
Tài liệu đã được gửi qua email cho các thầy cô đăng ký tham gia. Các thầy cô cố gắng dành thời gian chuẩn bị trước, nhất là đọc văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp để có thể trao đổi được nhiều thông tin hữu ích nhất cho bài giảng của mình.
Một số chủ đề chuyên sâu hơn về thuế sẽ được tiếp tục cập nhật trong chương trình sinh hoạt chuyên môn những kỳ tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét