Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Tìm kiếm bài báo khoa học


Các bài báo khoa học được cung cấp bởi các tạp chí học thuật, khác với các bài báo mang tính chất cung cấp thông tin trong các tạp chí phổ thông cho người đọc rộng rãi.

Các bài báo này có thể tìm thấy trực tiếp trên các tạp chí tại thư viện hoặc trực tuyến. Tuy nhiên, cách dễ dàng hơn là tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu trực tuyến chuyên cung cấp các bài báo trên dưới dạng điện tử. Một cách khác là sử dụng các công cụ tìm kiếm. Đây là cách tương đối dễ thực hiện nhất.

Tạp chí học thuật

Trong lĩnh vực kế toán, các tạp chí học thuật thường được tham chiếu là:

- Journal of Accounting and Economics

- Journal of Accounting Research

- Accounting Review

- International Journal of Accounting Information Systems

- Accounting, Organizations and Society

- European Accounting Review

- Abacus

- Journal of Accounting and Public Policy

- Accounting Horizons

- Accounting and Business Research

- Foundations and Trends in Accounting

- Accounting, Auditing and Accountability Journal

- British Accounting Review

- Journal of Business Finance and Accounting

- Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

- Australian Accounting Review

- Accounting History

- Handbooks of Management Accounting Research

- Journal of Contemporary Accounting and Economics

- International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation

- Advances in Management Accounting

- Advances in Accounting

- Afro-Asian Journal of Finance and Accounting

- Accounting, Business and Financial History

- Journal of Accounting Education

- Accounting Research Journal…

Danh sách trên liệt kê theo bảng xếp hạng của SJR 2010, chỉ chọn các tạp chí liên quan đến kế toán. Để tìm kiếm các bài báo, bạn vào Google gõ tên tạp chí, bạn sẽ tìm thấy website của tạp chí và website của các cơ sở dữ liệu có tạp chí đó. Trên các website này, có thể search theo từ khóa hoặc browse theo số.

Các cơ sở dữ liệu về tạp chí khoa học

Các cơ sở dữ liệu (database) cung cấp các bài báo khoa học theo từ khóa hoặc theo tạp chí. Mỗi cơ sở dữ liệu mạnh về một số lĩnh vực và cung cấp bài báo của một số tạp chí. Một số cơ sở dữ liệu cung cấp tạp chí về kế toán như: ScienceDirect, EBSCO, JSTOR, Springer, IngentaConnect…phần lớn có tính phí nếu muốn đọc toàn văn (full text). SSRN là một cơ sở dữ liệu cung cấp nhiều bài báo miễn phí.

Các công cụ tìm kiếm

Các công cụ tìm kiếm giúp bạn tìm được bài báo nhanh chóng qua từ khóa. Google Scholar là một lựa chọn tốt. Qua công cụ này, bạn sẽ tìm thấy đường dẫn đến cơ sở dữ liệu cung cấp tóm tắt bài báo hoặc toàn văn. Để nhận ra các bài báo cung cấp toàn văn miễn phí, bạn để ý các bài báo có từ đầu tiên trong ngoặc là PDF hoặc DOC. Hoặc nhìn bên tay phải có đường dẫn đến tên một website viết tắt. Đôi khi bạn click vào nhưng đường link đã chết, bạn chịu khó tìm các phiên bản bên dưới, có thể còn phiên bản mà đường link vẫn còn sử dụng được. Một số công cụ khác có thể sử dụng như Microsoft Academic Search, Scirus.

Trả tiền hay miễn phí

Phần lớn các bài báo chỉ cung cấp bản tóm tắt và muốn có toàn văn thì phải trả phí. Tuy nhiên, một số bài báo được cung cấp miễn phí. Trong bối cảnh Việt Nam, ít trường đại học có kinh phí để mua các bài báo trên các cơ sở dữ liệu để cung cấp cho giảng viên hoặc sinh viên. Một số trường chỉ cung cấp các cơ sở dữ liệu dạng miễn phí, được tặng hoặc giá rẻ nên chỉ phục vụ cho cấp độ nghiên cứu thấp. Do đó, để tiếp cận các bài báo không miễn phí, các thầy cô có thể:

- Tận dụng một số bài báo khá tốt nhưng được cung cấp miễn phí trên mạng. Thường số này không nhiều hoặc dưới dạng bản thảo đang được công bố để góp ý.

- Thông qua các mối quan hệ để nhờ lấy giùm các bài báo này. Hành động chia sẻ này là vi phạm bản quyền. Do đó, hạn chế sử dụng hoặc phổ biến rộng rãi ngay cả khi không vì lợi ích kinh tế.

Bài này cung cấp một cái nhìn chung. Bài viết tới sẽ đề cập đến các bước cụ thể để tìm một bài báo theo một chủ đề mong muốn.

Tác giả chỉ trình bày theo kinh nghiệm của riêng mình. Mong được sự góp ý thêm của các thầy cô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét